Конкурс за остваривање права на регресирање трошкова превоза ученика средњих школа

0

Одељење за друштвене делатности Општинске управе Кула расписује Конкурс за остваривање права на регресирање трошкова превоза ученика средњих школа.

Право на делимично регресирање путних трошкова остварених у циљу похађања школске наставе имају ученици средњих школа ван територије општине Кула, који испуњавају следеће услове:

  • да су редовни ученици средње школе ван територије општине Кула
  • да свакодневно или само викендом користе средства међуградског саобраћаја са територије општине Кула до места у другим општинама АП Војводине или града Београда,
  • да имају пребивалиште на територији општине Кула,

Право на делимично регресирање трошкова превоза у међуградском саобраћају оствариваће се почев oд 02. септембра 2019. закључно са 22. децембром 2019. године, а наставиће у 2020. години уколико Покрајински секретаријат за образовање одобри средства.

Право на 100% регреса трошкова превоза ученика средњих школа са подручја општине Кула,а уписани су у школе ван теритрије општине, остварују:

  • ученици из породице која остварује право на новчану социјалну помоћ од стране Центра за социјални рад
  • ученици из породице самохраних родитеља, уз извод из матичне књиге умрлих
  • треће и свако наредно дете по реду рођења уз извод из МКР за сву децу, уколико први пут конкуришу
  •  ученици из ромских породица.

Захтеве, заједно са пратећом документацијом, у року предвиђеном Конкурсом предати Одељењу за друштвене делатности Општинске управе Кула и то на шалтерима Услужног центра Општинске управе Кула, Лењинова 11.

Право смештаја у ученичким домовима остварују ученици из породица који имају право на новчану социјалну помоћ, из породице самохраних родитеља, из ромских породица које имају пребивалиште на територији општине Кула, а не користе право на регресирани превоз.

Ученици који похађају средње школе, чији је оснивач општина Кула ( Економско-трговинска школа у Кули, СТШ “Михајло Пупин” у Кули, Средња школа са домом ученика “Петро Кузмјак” у Руском Крстуру и Средња стручна школа у Црвенки ), не подносе документацију, већ су школе дужне да доставе спискове својих ђака најкасније до 02.09. 2019.године.

Подносиоци захтева који испуњавају услове а захтев поднесу до 06. септембра 2019. године, оствариће право регресирања почев од септембра месеца, а касније поднети захтеви од наредног месеца.

Конкурс је отворен даном објављивања на сајту Кула (26.08.2019.године – понедељак) а биће објављен и на Q радију od 26.08.2019.године, сваки дан до 06.09.2019.

Комплетан текст конкурса можете преузети ОВДЕ.

Поделите

Коментари су затворени.