Zajedničko delovanje – veća šansa za privlačenje sredstava

0

Na jučerašnjoj Skupštini Lokalne akcione grupe “Srce Bačke” usvojen je novi Statut organizacije, kojim je uspostavljeno partnerstvo za teritorijalni ruralni razvoj koje obuhvata sva naseljena mesta opština Kula i Vrbas. Ovo je dobar korak jer će u zajedničkom delovanju ove dve lokalne zajednice biti pružena veća šansa da se privuče što više sredstava kako iz pokrajinskih i republičkih organa, tako i evropskih fondova. Dogovorena je zajednička izrada Lokalne strategije ruralnog razvoja.

Na Skupštini su konstituisana su nova tela i organi Udruženja. Novim upravnim odborom će predsedavati Petar Pejin, a formirana je i Komisija za odabir prioritetnih projekata i Grupa za planiranje. Ovi organi će u saradnji sa lokalnim samoupravama izraditi Lokalnu strategiju ruralnog razvoja za područje koje obuhvata LAG odnosno za naseljena mesta opština Kula i Vrbas. U organima LAG-a su zastupljeni predstavnici sva tri sektora (javni, privatni i civilni) kao i ljudi iz obe opštine.

IMG_20190822_181308

Osnovna uloga Lokalne akcione grupe je animiranje lokalnih resursa u cilju sprovođenja Lokalne strategije ruralnog razvoja (LEADER pristup) i apliciranje sredstva za izradu Lokalne strategije ruralnog razvoja kao jednog od uslova za povlačenje sredstava iz IPA i IPARD fondova EU.

Članstvo u Lokalnoj akcionoj grupi područja otvoreno za svako pravno i fizičko lice registrovano ili sa prebivalištem na području koje obuhvata Lokalna akciona grupa (sva naselja u opštini Kula i Vrbasu ), iz privatnog, javnog i civilnog sektora.

Lokalna akciona grupa “Srce Bačke” je do sada realizovala više pokrajinskih i republičkih projekata namenjenih izgradnji kapaciteta i ruralnom razvoju opštine Kula i aplicirala na dva međunarodna poziva. LAG “Srce Bačke” trenutno broji 53 člana predstavnika javnog sektora, udruženja građana, poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnika, zanatlija i dr.

Više informacija možete naći na sajtu LAG-a

Podelite

Komentari su zatvoreni.