Заједничко деловање – већа шанса за привлачење средстава

0

На јучерашњој Скупштини Локалне акционе групе “Срце Бачке” усвојен је нови Статут организације, којим је успостављено партнерство за територијални рурални развој које обухвата сва насељена места општина Кула и Врбас. Ово је добар корак јер ће у заједничком деловању ове две локалне заједнице бити пружена већа шанса да се привуче што више средстава како из покрајинских и републичких органа, тако и европских фондова. Договорена је заједничка израда Локалне стратегије руралног развоја.

На Скупштини су конституисана су нова тела и органи Удружења. Новим управним одбором ће председавати Петар Пејин, а формирана је и Комисија за одабир приоритетних пројеката и Група за планирање. Ови органи ће у сарадњи са локалним самоуправама израдити Локалну стратегију руралног развоја за подручје које обухвата ЛАГ односно за насељена места општина Кула и Врбас. У органима ЛАГ-а су заступљени представници сва три сектора (јавни, приватни и цивилни) као и људи из обе општине.

IMG_20190822_181308

Основна улога Локалне акционе групе је анимирање локалних ресурса у циљу спровођења Локалне стратегије руралног развоја (ЛЕАДЕР приступ) и аплицирање средства за израду Локалне стратегије руралног развоја као једног од услова за повлачење средстава из ИПА и ИПАРД фондова ЕУ.

Чланство у Локалној акционој групи подручја отворено за свако правно и физичко лице регистровано или са пребивалиштем на подручју које обухвата Локална акциона група (сва насеља у општини Кула и Врбасу ), из приватног, јавног и цивилног сектора.

Локална акциона група “Срце Бачке” је до сада реализовала више покрајинских и републичких пројеката намењених изградњи капацитета и руралном развоју општине Кула и аплицирала на два међународна позива. ЛАГ “Срце Бачке” тренутно броји 53 члана представника јавног сектора, удружења грађана, пољопривредних газдинстава, предузетника, занатлија и др.

Више информација можете наћи на сајту ЛАГ-а

Поделите

Коментари су затворени.