E-prijava sezonaca i proširenje sistema

0

U Jutarnjem programu RTS-a, Tisa Čaušević, savetnica za regulatornu reformu u NALED-u, predstavila je dosadašnje rezultate elektronske prijave sezonskih radnika u poljoprivredi i obrazložila predlog NALED-a da se proširi obuhvat Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima na druge poslove kao što su građevina, turizam, kućni poslovi.

Od početka godine putem portala  www.sezonskiradnici.gov.rs evidentirano je gotovo pet puta više sezonskih radnika nego pre dve godine. Samo u maju ove godine je bilo evidentirano oko 5.000 sezonskih radnika u poljoprivredi, a sada ih je više od 18.000 radnika. U budžet se ove godine od njihovog rada slilo oko 31,1 miliona dinara na ime poreza, dok je na ime doprinosa uplaćeno 87,1 miliona.

Benefiti uvođenja e-sistema za prijavu sezonskih radnika su brojni – radnici imaju sigurnu naknadu, penzijsko, osiguranje u slučaju povrede na radu, pravnu sigurnost (iako ne postoji pisani ugovor, sama registracija na portalu je dovoljan dokaz, a mogu da traže i pisanu potvrdu poslodavca), privreda ima niže administrativne i finansijske troškove, a država uređen sistem, bolju efikasnost kontrole i naplate, nižu sivu ekonomiju, veće zapošljavanje i poreske prihode.

Izvor: NALED

Podelite

Komentari su zatvoreni.