Е-пријава сезонаца и проширење система

0

У Јутарњем програму РТС-а, Тиса Чаушевић, саветница за регулаторну реформу у НАЛЕД-у, представила је досадашње резултате електронске пријаве сезонских радника у пољопривреди и образложила предлог НАЛЕД-а да се прошири обухват Закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима на друге послове као што су грађевина, туризам, кућни послови.

Од почетка године путем портала  www.sezonskiradnici.gov.rs евидентирано је готово пет пута више сезонских радника него пре две године. Само у мају ове године је било евидентирано око 5.000 сезонских радника у пољопривреди, а сада их је више од 18.000 радника. У буџет се ове године од њиховог рада слило око 31,1 милиона динара на име пореза, док је на име доприноса уплаћено 87,1 милиона.

Бенефити увођења е-система за пријаву сезонских радника су бројни – радници имају сигурну накнаду, пензијско, осигурање у случају повреде на раду, правну сигурност (иако не постоји писани уговор, сама регистрација на порталу је довољан доказ, а могу да траже и писану потврду послодавца), привреда има ниже административне и финансијске трошкове, а држава уређен систем, бољу ефикасност контроле и наплате, нижу сиву економију, веће запошљавање и пореске приходе.

Извор: НАЛЕД

Поделите

Коментари су затворени.