Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења грађана у 2019. години

0

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, расписао је Конкурс  за доделу бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења грађана у 2019. години на територији АП Војводине, чија је делатност у вези с пољопривредном производњом.

Право на коришћење средстава имају удружења грађана чије је седиште натериторији јединице локалне самоуправе из АП Војводинеа која су уписана у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре пре 01.01.2019. године.

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 22.07.2019. године.

Текст конкурса
Правилник
Образац пријаве
Листа чланова удружења – образац
Изјава о одсуству сукоба интереса

Поделите

Коментари су затворени.