Raspisani javni pozivi za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta i za ostvarivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

0

Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Kula  raspisala je javni poziv za ostvarivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta, kao i javni poziv korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta za 2019. Rok za dostavljanje zahteva i dokumentacije je 31.oktobar 2019.godine.

Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 8 do 14 časova, u prostorijama  Opštinske uprave Kula, Lenjinova 11, prijemna kancelarija u Uslužnom centru  ili sa sajta www.kula.rs

Ovde možete pročitati javni poziv za ostvarivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta

Ovde možete pročitati javni poziv korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kula za 2019. godinu.

Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,
po osnovu stočarstva, na teritoriji opštine Kula za 2020. godinu možete preuzeti OVDE.

Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,
po osnovu vlasništva nad poljoprivrednom infrastrukturi, na teritoriji opštine Kula za 2020. godinu možete preuzeti OVDE.

Zahtev za ostvarivanje besplatnog korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kula za 2020. godinu možete preuzeti OVDE.

Podelite

Komentari su zatvoreni.