Заказана седница Скупштине општине Кула

0

Председник Скупштине општине Кула Велибор Милојичић, заказао је пету седницу Скупштине општине Кула за 27. јун 2019. године. Седница ће се одржати у великој сали СО Кула, са почетком у 10 часова. На дневном реду, између осталог, наћи ће се предлог Пословника Скупштине општине Кула и предлози Одлука: о Општинској управи, о месним заједницама, о обављању комуналних делатности, о управљању гробљима, сахрањивању и обављању погребне делатности, о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини општине Кула, о коришћењу, располагању и управљању покретним стварима у јавној својини општине Кула, о отуђењу и давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта, о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Кула, о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама и изградњи и постављању споменика и спомен обележја. Предложеним Одлукама врши се усклађивање са Законом о локалној самоуправи и Статутом општине Кула. Поред наведених Одлука, одборници ће разматрати извештаје о раду установа чији је оснивач општина Кула за 2018. годину. На крају ће се наћи и предлози кадровских Решења.

Поделите

Коментари су затворени.