Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенција за самозапошљавање у 2019. години

0

Национална служба за запошљавање расписала је данас  Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенција за самозапошљавање у 2019. години на територији општине Кула.

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање, Испостава Кула и имају завршену обуку за развој предузетништва.

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 200.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 240.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 200.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 240.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

Средства додељена по основу субвенције за самозапошљавање су de minimis државна помоћ.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту општине Кула – од 30.05.2019. а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је до утрошка средстава, а најкасније до 15.11.2019. године.

Текст Јавног позива можете преузети ОВДЕ.

Поделите

Коментари су затворени.