Одржана седница Oпштинског већа

0

Данас је у малој сали СО одржана 11. седница Општинског већа. Седницом је председавао председник општине Кула, Дамјан Миљанић.

На седници је утврђен предлог Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти и упућује се Скупштини општине на разматрање и усвајање.

Дата је сагласност на измене (ребаланс) Финансијског плана месних зједница: „Горњи град“ Кула, „Доњи град“ Кула, Крушчић, Црвенка, Нова Црвенка, Руски Крстур и Сивац за 2019. годину.

Општинско веће је донело закључак којим се одобрава суфинансирање лица ангажованих од стане Републичког хидрометеоролошког завода Србије на пословима и задацима противградног стрелца за територију општине Кула. Суфинансирање ће се вршити у виду новчане накнаде за побољшавање услова рада противградних стрелаца за период од 15. априла 2019. године до 15. октобра 2019. године, чији износ је за 50% већи у односу на прошлу годину.

Поделите

Коментари су затворени.