Почеле пријаве на конкурс за бесплатну бањску рехабилитацију пензионера

0

Корисници старосних, породичних и инвалидских пензија са примањима до 26.324 динара и пребивалиштем на територији Републике Србије могу да до 21. маја поднесу захтев за бесплатну рехабилитацију у бањи у трајању од 10 дана.

У бесплатну рехабилитацију укључени су трошкови превоза у висини цене аутобуске, односно возне карте другог разреда. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање ће сносити трошкове за пратиоца детета које користи породичну пензију по основу неспособности за самосталан живот и рад, док ће и слепи пензионери који добију рехабилитацију о трошку Фонда имати и пратиоца коме ће боравак такође бити бесплатан.

Право на бесплатну рехабилитацију имају пензионери из категорије запослених, самосталних делатности и пољопривредници који, осим пензије која је нижа од горе наведеног износа, немају друга лична примања, као и пензионери који су то право остварили применом домаћих прописа и на основу међународних уговора, под условом да збир тих пензија не прелази горе наведени износ (прерачунато по средњем курсу НБС на дан 31. 12. 2018. године 1€ = 118,1946 динара).

Право на коришћење бесплатне рехабилитације имају корисници пензија који то право нису користили у последњих пет година.

Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права.

Преузмите Образац за пријаву

Поделите

Коментари су затворени.