До 15. маја пријава пореза на доходак

0

Грађани који су у 2018. години остварили доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом у Србији, односно већи од 2.470.644 милиона динара, имају рок до 15. маја да поднесу пријаву пореза на доходак.

Како је саопштено из Пореске управе, обвезници годишњег пореза на доходак грађана су физичка лица резиденти, за доходак остварен на територији Србије и у другој држави, и нерезиденти за доходак остварен на територији Републике Србије.

Према подацима Републичког завода за статистику просечна годишња зарада по запосленом у Србији износила је 823.548 динара у 2018. години.

Износ троструке просечне годишње зараде, односно 2.470.644 динара не подлеже порезу на доходак грађана.

Пореска пријава за годишњи порез на доходак грађана може се поднети у папирном и електронском облику на обрасцу ППДГ-2Р, подсећа Пореска управа.

Поделите

Коментари су затворени.