Otvoreni novi konkursi Pokrajinskog sekretarijata za privredu

0

Pokrajinski  sekretarijat  za privredu i turizam raspisao je 21. marta nove konkurse u 2019. godini. Ukupno je otvoreno 16 konkursa, a rok za prijavu je 11. april. Sve dodatne informacije možete dobiti  na linku OVDE.

Raspisani su sledeći konkursi:

Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme, softvera ili usluge u 2019. godini

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima u 2019. godini

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2019. godini

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala u 2019. godini

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina ili opreme ili softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2019. godini

 Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala i usluga u 2019. godini

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme ili softvera u 2019. godini

 Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekata u 2019. godini

 Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za nabavku opreme u 2019. godini

 Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava poslovnim inkubatorima na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini

 Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2019. godini – organizovanje kongresa

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala u 2019. godini – manifestacije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za podizanje kvaliteta objekata za degustacionu promociju i promociju tradicionalnih proizvoda iz AP Vojvodine

Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za tehnološko osavremenjavanje ugostiteljskih objekata i objekata za degustaciju u cilju inoviranja procesa

 Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala APV u 2019. godini – nabavka mašina i opreme. 

Podelite

Komentari su zatvoreni.