Отворени нови конкурси Покрајинског секретаријата за привреду

0

Покрајински  секретаријат  за привреду и туризам расписао је 21. марта нове конкурсе у 2019. години. Укупно је отворено 16 конкурса, а рок за пријаву је 11. април. Све додатне информације можете добити  на линку ОВДЕ.

Расписани су следећи конкурси:

Јавни конкурс о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, софтвера или услуге у 2019. години

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима у 2019. години

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне eкономије АП Војводине у 2019. години

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2019. години

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2019. години

 Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга у 2019. години

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера у 2019. години

 Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката у 2019. години

 Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за набавку опреме у 2019. години

 Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава пословним инкубаторима на територији АП Војводине у 2019. години

 Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години – организовање конгреса

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала у 2019. години – манифестације

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за подизање квалитета објеката за дегустациону промоцију и промоцију традиционалних производа из АП Војводине

Јавни конкурс о додели бесповратних средстава привредним субјектима за технолошко осавремењавање угоститељских објеката и објеката за дегустацију у циљу иновирања процеса

 Jaвни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АПВ у 2019. години – набавка машина и опреме. 

Поделите

Коментари су затворени.