Javni oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja radi otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Kula

0

Otuđenje nepokretnosti iz javne svojine će se obaviti putem javnog nadmetanja.

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lice koja su podnela blagovremene i potpune  prijave i koja su uplatili depozit.

            Prijava mora biti čitko popunjena sa naznačenim rednim brojem i nazivom nepokretnosti iz ovog  oglasa, za koju  se lice prijavljuje.

Sve potrebne informacije (tekst oglasa, obrazac prijave, uputstvo o načinu uplate depozita), kao i uvid u dokumentaciju u vezi sa navedenim nepokretnostima mogu se dobiti od Komisije u Opštinskoj upravi Kula, Lenjinova 11, u kancelariji broj 202 na drugom spratu,  kontakt telefon 025/751-125.

Prijave za učešće na javnom nadmetanju,  sa potrebnim dokazima naznačenim u ovom oglasu, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:  Opštinska uprava Kula, Lenjinova 11,  sa naznakom: „Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine“ sa naznačenim rednim brojem nepokretnosti iz ovog javnog oglasa, za koju se  lice prijavljuje. poštom ili neposredno u Uslužnom centru opštine Kula svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 časova.

Rok za podnošenje prijave sa dokumentacijom je   24.april 2019 .godine  (sreda) do 12,00 časova.

Tekst oglasa preuzmite OVDE.

Podelite

Komentari su zatvoreni.