Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

0

Отуђење непокретности из јавне својине ће се обавити путем јавног надметања.

Право учешћа у јавном надметању имају сва правна и физичка лице која су поднела благовремене и потпуне  пријаве и која су уплатили депозит.

            Пријава мора бити читко попуњена са назначеним редним бројем и називом непокретности из овог  огласа, за коју  се лице пријављује.

Све потребне информације (текст огласа, образац пријаве, упутство о начину уплате депозита), као и увид у документацију у вези са наведеним непокретностима могу се добити од Комисије у Општинској управи Кула, Лењинова 11, у канцеларији број 202 на другом спрату,  контакт телефон 025/751-125.

Пријаве за учешће на јавном надметању,  са потребним доказима назначеним у овом огласу, достављају се у затвореној коверти на адресу:  Општинска управа Кула, Лењинова 11,  са назнаком: „Комисији за спровођење поступка јавног надметања за отуђење непокретности из јавне својине“ са назначеним редним бројем непокретности из овог јавног огласа, за коју се  лице пријављује. поштом или непосредно у Услужном центру општине Кула сваког радног дана у времену од 8,00 до 14,00 часова.

Рок за подношење пријаве са документацијом je   24.април 2019 .године  (среда) до 12,00 часова.

Текст огласа преузмите ОВДЕ.

Поделите

Коментари су затворени.