Усвојен Програм коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животну средине и унапређење животне средине општине Кула за 2019.годину

0

Општинско веће општине Кула је на данашњој седници, којом је председавао Дамјан Миљанић, усвојило Програм коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животну средине и унапређење животне средине општине Кула за 2019. годину. Програм је прослеђен ресорном Министарству ради давања сагласности.

Након што је завршена јавна расправа, Општинско веће је утврдило Нацрт Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Липар и проследило га Скупштини општине на разматрање и усвајање.

Општинско веће је донело Закључак о поверавању МЗ „Горњи Град“ у Кули послове управљања, коришћења и одржавања на објекту стадион ФК „Хајдук“ Кула. Закључак је донет како би се створили предуслови за задовољење заједничких потреба и интереса грађана у Кули у области физичке културе и спорта и за различите манифестације спортског и другог садржаја.

На дневном реду Општинског већа се нашао и Правилник о изменама и допунама Правилника о финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта. Овим изменама и допунама је омогућено да уколико на територији општине Кула не постоји спортски објекат потребан за одржавање редовних такмичења, корисник средстава може користити објекат као домаћин и ван територије општине Кула.

20190319_080645

Поделите

Коментари су затворени.