Конкурс за доделу кредита за набавку нових система противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2019 години

0

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда.

 Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима –  физичким  и правним лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће се реализовати искључиво на тероторији АП Војводине. 

    Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

–         максималан износ кредита 40.000 евра,

–         рок отплате 30 месеци,

–         грејс период у трајању од 6 месеци ,за време грејс периода   не обрачунава се интеркаларна камата,

–         отплата се врши у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 6 рата),

 

Кредити ће се одобравати у складу и на основу ПРАВИЛНИКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА УТВРЂЕНИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ПО РАСПИСАНИМ КОНКУРСИМА У 2019. години;

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу  којег буде одабрао учесник конкурса.

Приоритет у додели  кредита имаће учесници који до сада нису користили кредите Фонда. Пријаве се могу преузети у  Покрајинском фонду за развој пољопривреде у Новом Саду,  општинским канцеларијама, као и на сајту:

 www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Комплетан текст конкурса можете преузети ОВДЕ.

Пријаву можете преузети ОВДЕ.

Поделите

Коментари су затворени.