Конкурс за доделу кредита за изградњу објеката и набавку опреме намењене складиштењу житарица, воћа и поврћа (силоса, подних складишта, хладњача) у 2019. години

0

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

–         максималан износ кредита 40.000 евра,

–         минимални износ кредита 10.000 евра,

–         грејс период траје 12 месеци, за време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата

    –       рок отплате 36 месеци,

    –      отплата кредита се врши у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 7 рата).

 

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу  коју буде одабрао учесник конкурса.

Кредити ће се одобравати у складу и на основу ПРАВИЛНИКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА УТВРЂЕНИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ПО РАСПИСАНИМ КОНКУРСИМА У 2019. години;

Пријаве се могу преузети у  Покрајинском фонду за развој пољопривреде у Новом Саду, општинским канцеларијама, као и на сајту:www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Комплетан текст конкурса можете преузети ОВДЕ.

Пријаву можете преузети ОВДЕ.

Поделите

Коментари су затворени.