Конкурс за доделу кредита за набавку квалитетних приплодних грла у говедарству, овчарству, козарству и свињарству у 2019 години

0

 Кредитна средства се додељују за куповину  квалитетних приплодних грла говеда,оваца, коза, свиња.

 Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима -правним и физичким лицима са    подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

  Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

–         максималан износ кредита 40.000 евра,

–         Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 1.000 евра,

–                                                          рок отплате 24 месеца,

–         грејс период траје 12 месеци, за време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата,

–         отплата се врши у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 5 рата),

 

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу односно издаваоцу предрачуна које буде одабрао учесник конкурса.

Кредити ће се одобравати у складу и на основу ПРАВИЛНИКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА УТВРЂЕНИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ПО РАСПИСАНИМ КОНКУРСИМА У 2019. години;

Пријаве се могу преузети у Покрајинском фонду за развој пољопривреде у Новом Садуопштинским канцеларијама, као и на сајту:www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Комплетан текст конкурса можете прочитати ОВДЕ.

Пријаву за конкурс можете преузети ОВДЕ.

Поделите

Коментари су затворени.