Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov u 2019. godini

0

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov.

 Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima –  fizičkim  i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

    Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

–         maksimalan iznos kredita 40.000 evra,

–         Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 3.000 evra,

–         rok otplate 15 meseci,

–         korisnik kredita se obavezuje da celokupan iznos vrati jednokratno nakon isteka kredita

 Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita  registrovanom dobavljaču kvalitetne teladi i prasadi za tov koju bude odabrao učesnik konkursa.

Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA SA UTVRĐENIM KRITERIJUMIMA ZA DODELU KREDITA PO RASPISANIM KONKURSIMA U 2019. godini

 Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu:www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Kompletan tekst konkursa možete preuzeti OVDE.

Prijavu za konkurs možete preuzeti OVDE.

Podelite

Komentari su zatvoreni.