Opština uvodi novu praksu nagrađivanja

0

Danas je održan sastanak aktiva direktora osnovnih i srednjih škola, kao i PU „Bambi“, kojim je predsedavao direktor OŠ “20. oktobar“ iz Sivca, Ferenc Lendak. Na sastanku su direktori škola upoznati sa novom praksom nagrađivanja, tako da će se ubuduće pored đaka i studenata, nagrađivati i najbolji prosvetni radnici.

Predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić, je istakao da je Opština prepoznala važnost projekata koji se finansiraju iz fondova EU, te da će se od ove godine nagrađivati škole koje budu imale najviše priliva iz spomenutih izvora. On kaže da će opština Kula tim školama obezbediti novčanu podršku, za realizaciju nekog drugog projekta, i to u jednakom iznosu za koja su dobijena sredstva iz EU.

Aktiv je doneo zaključak da će Opština u narednih 15 dana ponuditi sindikatima konkretan predlog po kojem će biti isplaćeni zaostali putni troškovi. Najavljeno je da će se putni troškovi za ove namene redovno izmirivati u narednom periodu.

Na sastanku je dogovoreno da će osnovne i srednje škole, uputiti zajednički predlog Pokrajinskom sekretarijatu, po kojem će se kroz sažimanje gradiva po nastavnim jedinicama, nadoknaditi propušteni časovi. Nadležni organi iz pokrajinskog sekretarijata će predlog prihvatiti ukoliko bude validan.

Novi predsednik Aktiva direktora je Nataša Đerić iz OŠ Vuk Karadžic iz Crvenke, pošto je direktoru OŠ „20. oktobar“ iz Sivca, Ferencu Lendaku, istekao mandat na ovoj funkciji.

Podelite

Komentari su zatvoreni.