Završava se izgradnja kanalizacije

0

Izgradnja nedostajuće kanalizacije u Crvenki i Kuli, kao i potisnog kanalizacionog voda, koji će fekalne vode iz Crvenke transportovati do Kule, uskoro će biti završen.  Poslednjim Ugovorom, čija se realizacija ovih dana završava, obezbeđeno je 630 miliona dinara. Republika Srbija, preko Ministarstva zaštite životne sredine i AP Vojvodina, preko Uprave za kapitalna ulaganja, učestvovale su u finansiranju ovog projekta, koje je ujedno i najveći projekat opštine Kula, sa po 150 miliona dinara svaka, dok je lokalna samouprava obezbedila ostatak sredstava. 

Opština je formirala Komisiju za primopredaju radova i Komisiju za tehnički pregled izvedenih radova. U naredna dva meseca, one će izvršiti pregled izgrađene kanalizacije, staviti je u upotrebu i predati na korišćenje komunalnim preduzećima, koja će potom priključivati građane Kule i Crvenke. 

Već duži niz godina opština Kula ulaže u izgradnju kanalizacione mreže kako bi sa opštinom Vrbas konačno rešila problem zagađenja Velikog bačkog kanala. U tu svrhu, dve opštine su osnovale JKP Prečistač Vrbas-Kula koje će upravljati centralnim postrojenjem za preradu otpadnih voda, na kojem se trenutno vrše završni radovi na liniji mulja. Sredstva za izgradnju Centralnog postrojenja u iznosu od preko 15 miliona evra, obezbedila je većim delom Delegacija EU i to je najveća donacija EU u Republici Srbiji.  

Čim se prestane sa zagađivanjem kanala i vodotokova, steći će se preduslovi da se počne sa čišćenjem, koje građani sa nestrpljenjem očekuju. 

Podelite

Komentari su zatvoreni.