Развојни фонд Војводине-претходна година најуспешнија, одобрено преко милијарду динара

0

Директор Развојног фонда, господин Горан Савић, изјавио је да је 2018. годинапосматрајући допринос развоју привреде Војводинебила најуспешнија година од оснивања РФВ.

Растући тренд кредитне активности Фонда, остварен у претходне две године, у значајном делу је резултат интезивних активности, започетих у току 2016. године и настављених у континуитету, на презентацији рада Фонда и упознавању потенцијалних корисника са могућностима финансирања.

Кроз исте активности, и кроз сарадњу са осталим покрајинским органима и јединицама локалне самоуправе, Фонд је стицао увид у потребе и могућности потенцијалних корисника средстава и исте уважавао при креирању нових конкурсних линија.

 Кредитирање средњих, малих и микро предузећа и предузетника реализовало се, највећим делом, кроз дугорочно финансирање трајних обртних средстава, са 25,5% реализованих средстава Фонда и дугорочно финансирање инвестиционих пројеката, са 21,2% пласираних средстава.  Краткорочним кредитима Фонда, финансирани су извоз и обртна средства.

Индивидуална пољопривредна газдинства су кредитна средства Фонда, скоро у целости искористила за инвестирање у своју производњу. Кредити су коришћени за набавку опреме  за пољопривредну производњу, набавку нове механизације,  изградњу складишних и смештајних капацитета, заснивање воћарске производње и производње у области сточарства и увећање својих производних капацитета, куповином пољопривредног земљишта.

RFV-grafikon

По наведеним конкурсима, у току 2018. године, поднето је 289 кредитних захтева, одобрено је 238 кредита у укупном износу од 1.006.544.085,37 динара.

Настојаћемо да 2019. година буде још успешнија од ове, до сад најбоље пословне године, те да планирана средства по свим конкурсима привредници искористе у што већем обиму и тиме у великој мери допринесемо развоју привреде и пољопривреде Војводине, изјавио је Савић.

Извор: subvencije.rs

Поделите

Коментари су затворени.