Javni pozivi pokrajinskog fonda – „Idi – vidi posete“ za Republiku Hrvatsku i Republiku BiH

0

Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima raspisuje Javni poziv za pružanje pomoći u vidu besplatnog autobuskog prevoza, „Idi – vidi posete“ licima izbeglim i prognanim iz Bosne i Hercegovine, a koja imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine. Takođe, raspisan je i Javni poziv za pružanje pomoći u vidu besplatnog autobuskog prevoza, „Idi – vidi posete“ licima izbeglim i prognanim iz Republike Hrvatske.

Tekst Javnog poziva – „Idi-vidi poseta“ za Republiku Bosnu i Hercegovinu
Prijava – „Idi-vidi poseta“ za Republiku  Bosnu i Hercegovinu
Izjava – „Idi-vidi poseta“ za Republiku  Bosnu i Hercegovinu

Tekst Javnog poziva – „Idi-vidi poseta“ za Republiku Hrvatsku
Prijava – „Idi-vidi poseta“ za Republiku Hrvatsku
Izjava – „Idi-vidi poseta“ za Republiku Hrvatsku

 

Podelite

Komentari su zatvoreni.