Предлог листе корисника за доделу помоћи кроз набавку грађевинског материјала

0

По Јавном позиву за избор корисника за доделу помоћи решавања стамбених потреба избеглица, кроз набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања, утврђен је редослед корисника помоћи.

Уговором о сарадњи закљученим између  Комесаријата за избеглице и миграције и општине Кула, предвиђена су средства у износу од РСД  2.750.000,00.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходног за обезбеђивање и побољшање основних услова становања, при чему максимална врдност једног пакета  грађевинског материјала по породичном домаћинству износи РСД 550.000,00 , а минимална вредност РСД 184.000,00.

На објављени Предлог листе корисника помоћи, подносилац захтева који није задовољан, може уложити приговор Општинском већу, путем ове Комисије у року од 15 дана од дана објављивања Предлога листе реда првенства.

О приговору се одлучује у року од 15 дана од дана истека рока за подношење приговора.

Предлог листе корисника за доделу помоћи

Поделите

Коментари су затворени.