Пољопривредницима кредит до пет милиона за набавку механизације

0

Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине расписао Конкурс за дугорочне кредите за набавку нове пољопривредне механизације с циљем обезбеђења финансијских средстава ради подршке развоју и унапређењу пољопривреде повећањем нивоа техничке опремљености.

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства на територији АП Војводине, које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом и има измирене накнаде за одводњавање.

Кредити ће се додељивати за финансирање набавке нове пољопривредне погонске и прикључне механизације. Износ кредита може бити од 100.000 до 5.000.000 динара. Каматна стопа износи 1,5% на годишњем нивоу. Сопствено учешће пољопривредника је најмање 20% предрачунске вредности у случају финансирања погонских машина, а без учешћа у случају финансирања прикључних машина.

Рок враћања кредита је до пет година у оквиру којих је обухваћен грејс период до 6 месеци. Током овог периода обрачунава се и плаћа интеркаларна камата месечно, тромесечно или шестомесечно у висини уговорене каматне стопе. Ануитети се обрачунавају и плаћају месечно, тромесечно или шестомесечно. Накнада за коришћење услуга Кредитног бироа за корисника кредита износи 246,00 динара.

Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до доношења одлуке надлежног органа о затварању Конкурса. Захтев за кредит са комплетном документацијом се подноси у просторијама Фонда у Новом Саду, Булевар цара Лазара 7а, у Сектору за кредите, или се доставља поштом на исту адресу.

Извор: еКапија

Поделите

Коментари су затворени.