Министарство привреде позвало задругаре да упишу својину – Рок за подношење захтева 7. јануар

0

Министарство привреде апеловало је на задруге и задружне савезе да што пре поднесу захтев за упис задружне својине на непокретностима, јер рок да то учине истиче 7. јануара 2019. године.

Захтев се подноси за објекте и земљиште који су, на дан ступања на снагу Закона о задругама, уписани као друштвена или јавна својина, а на које задруге или задружни савези полажу одређена права, наводи се у саопштењу ресорног министарства.

– Уколико то не учине, по истеку наведеног рока на тој задружној имовини надлежни орган ће, по службеној дужности, уписати право јавне својине Републике Србије – напомињу у саопштењу.

Како се наводи, законски рок, 7. јануар, није рок за окончање поступка уписа задружне својине, већ за подношење захтева надлежном органу за упис права на непокретности. С друге стране, за задруге и задружне савезе који воде управни или судски поступак, укључујући поступке по ванредним правним лековима, у вези са враћањем имовине, важи другачији рок.

Они су дужни су да у року од три године од дана правоснажног окончања поступка, поднесу захтев за упис задружне својине за имовину над којом је утврђено право власништва задруге, односно право задруге на повраћај имовине, прецизира министарство.

Министарство привреде наводи да улаже напор, у сарадњи са органима који учестују у поступку одлучивања о упису задружне имовине, да започети поступци буду окончани у што краћем року.

Поделите

Коментари су затворени.