Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja radi otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Kula

0

Predmet javnog oglasa je otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Kula, putem javnog nadmetanja, i to:

  1. Nekretnina koja se nalazi u Sivcu, na parceli broj 1176 k.o. Sivac, ulica Vladimira Rolovića broj 8, list nepokretnosti broj 1387 k.o. Sivac, koja se sastoji od zemljišta pod zgradom-objektom površine 84m2, zemljište pod zgradom-objektom površine 20m2, zemljište pod zgradom-objektom površine 15m2 i zemljište uz zgradu-objekat površine 3a 89m2, ukupne površine 5a 08m2, što je u prirodi porodična stambena zgrada površine 84m2, broj zgrade 1, ulica Vladimira Rolovića br.8, pomoćna zgrada površine 20m2, broj zgrade broj 2 i pomoćna zgrada površine 15m2, sve tri izgrađene na parceli broj 1176 k.o. Sivac.

Početna cena: 6.754,51 evra.

Depozit:          1.350,90 evra..

  1. Nekretnina koja se nalazi u Sivcu, na parceli broj 2459/1 k.o. Sivac, ulica Barska broj 10, list nepokretnosti broj 1387 k.o. Sivac, koja se sastoji od zemljišta pod zgradom-objektom površine 38m2, zemljišta uz zgradu-objekat površine 2a 76m2 i njiva 3 klase površine 2ara 55m2, ukupne površine 5a 69m2, što je u prirodi porodična stambena zgrada površine 38m2, broj zgrade 1, ulica Barska br.10.

Početna cena: 2.212,19 evra.

Depozit:              442,43 evra.

  1. Nekretnina koja se nalazi u Sivcu, na parceli broj 4138/3 k.o. Sivac, ulica Ribarska, list nepokretnosti broj 5512 k.o. Sivac, koja se sastoji od zemljišta pod zgradom-objektom površine 94m2, zemljišta pod zgradom-objektom površine 79m2, zemljišta pod zgradom-objektom površine 39m2, zemljišta pod zgradom-objektom površine 58m2, zemljišta pod zgradom-objektom površine 1a 73m2, zemljišta pod zgradom-objektom površine 70m2 i njive 2 klase površine 9a 47m2, ukupne površine 14a 60m2, što je u prirodi pomoćna zgrada površine 94m2, broj zgrade 1, pomoćna zgrada površine 79m2, broj zgrade 2, pomoćna zgrada površine 39m2, broj zgrade 3, pomoćna zgrada površine 58m2, broj zgrade 4, pomoćna zgrada površine 173m2, broj zgrade 5 i pomoćna zgrada površine 70m2, broj zgrade 6, sve izgrađene na parceli broj 4138/3 k.o. Sivac.

Početna cena: 18.843,46 evra.

Depozit:             3.768,69 evra.

 

  1. Nekretnina koja se nalazi u Ruskom Krsturu, na parceli broj 2912 k.o. Ruski Krstur, ulica Jakima Salontajia br.1, list nepokretnosti broj 5044 k.o. Ruski Krstur, koja se sastoji od zemljišta pod zgradom-objektom površine 21m2 i zemljišta uz zgradu-objekat površine 3a 77m2, ukupne površine 3a 98m2, što je u prirodi porodična stambena zgrada u jako lošem stanju, bez krova, stolarije, struje i vode, površine 21m2, broj zgrade 1, ulica Jakima Salontajia 1.

Početna cena:   1.474,65 evra

Depozit:              294,92  evra.

 

Otuđenjem nepokretnosti iz tačke 1 i 2 ove odluke prestaje pravo korišćenja Centra za socijalni rad opštine Kula.

                Zainteresovani ponuđači mogu da razgledaju nepokretnosti koje su predmet javne prodaje sve do dana održavanja javne prodaje. Nepokretnosti se otuđuju u viđenom stanju, bez prava kupca na naknadnu reklamaciju.

Kompletan tekst Javnog Oglasa možete pročitati OVDE.

Podelite

Komentari su zatvoreni.