Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

0

Предмет јавног огласа је отуђење непокретности из јавне својине општине Кула, путем јавног надметања, и то:

  1. Некретнина која се налази у Сивцу, на парцели број 1176 к.о. Сивац, улица Владимира Роловића број 8, лист непокретности број 1387 к.о. Сивац, која се састоји од земљишта под зградом-објектом површине 84м2, земљиште под зградом-објектом површине 20м2, земљиште под зградом-објектом површине 15м2 и земљиште уз зграду-објекат површине 3а 89м2, укупне површине 5а 08м2, што је у природи породична стамбена зграда површине 84м2, број зграде 1, улица Владимира Роловића бр.8, помоћна зграда површине 20м2, број зграде број 2 и помоћна зграда површине 15м2, све три изграђене на парцели број 1176 к.о. Сивац.

Почетна цена: 6.754,51 евра.

Депозит:          1.350,90 евра..

  1. Некретнина која се налази у Сивцу, на парцели број 2459/1 к.о. Сивац, улица Барска број 10, лист непокретности број 1387 к.о. Сивац, која се састоји од земљишта под зградом-објектом површине 38м2, земљишта уз зграду-објекат површине 2а 76м2 и њива 3 класе површине 2ара 55м2, укупне површине 5а 69м2, што је у природи породична стамбена зграда површине 38м2, број зграде 1, улица Барска бр.10.

Почетна цена: 2.212,19 евра.

Депозит:              442,43 евра.

  1. Некретнина која се налази у Сивцу, на парцели број 4138/3 к.о. Сивац, улица Рибарска, лист непокретности број 5512 к.о. Сивац, која се састоји од земљишта под зградом-објектом површине 94м2, земљишта под зградом-објектом површине 79м2, земљишта под зградом-објектом површине 39м2, земљишта под зградом-објектом површине 58м2, земљишта под зградом-објектом површине 1а 73м2, земљишта под зградом-објектом површине 70м2 и њиве 2 класе површине 9а 47м2, укупне површине 14а 60м2, што је у природи помоћна зграда површине 94м2, број зграде 1, помоћна зграда површине 79м2, број зграде 2, помоћна зграда површине 39м2, број зграде 3, помоћна зграда површине 58м2, број зграде 4, помоћна зграда површине 173м2, број зграде 5 и помоћна зграда површине 70м2, број зграде 6, све изграђене на парцели број 4138/3 к.о. Сивац.

Почетна цена: 18.843,46 евра.

Депозит:             3.768,69 евра.

 

  1. Некретнина која се налази у Руском Крстуру, на парцели број 2912 к.о. Руски Крстур, улица Јакима Салонтајиа бр.1, лист непокретности број 5044 к.о. Руски Крстур, која се састоји од земљишта под зградом-објектом површине 21м2 и земљишта уз зграду-објекат површине 3а 77м2, укупне површине 3а 98м2, што је у природи породична стамбена зграда у јако лошем стању, без крова, столарије, струје и воде, површине 21м2, број зграде 1, улица Јакима Салонтајиа 1.

Почетна цена:   1.474,65 евра

Депозит:              294,92  евра.

 

Отуђењем непокретности из тачке 1 и 2 ове одлуке престаје право коришћења Центра за социјални рад општине Кула.

                Заинтересовани понуђачи могу да разгледају непокретности које су предмет јавне продаје све до дана одржавања јавне продаје. Непокретности се отуђују у виђеном стању, без права купца на накнадну рекламацију.

Комплетан текст Јавног Огласа можете прочитати ОВДЕ.

Поделите

Коментари су затворени.