Јавни позив за прикупљање понуда ради одређивања одржаваоца за одомаћене сорте воћа и винове лозе

0

Јавни позив за прикупљање понуда ради одређивања одржаваоца за одомаћене сорте воћа и винове лозе
Јавни позив за прикупљање понуда ради одређивања одржаваоца за одомаћене сорте воћа и винове лозе које су као такве уписане у Регистар сорти пољопривредног биља

Општи циљ расписивања јавног позива је брисање сорти воћа и винове лозе које се налазе у Регистру као одомаћене а нису заступљене у производњи, односно сорте које се не одржавају а сходно члану 25. став 4. Закона о признавању сорти пољопривредног биља:

Право учешћа по јавном позиву имају:
– привредно друштво, односно предузеће, друго правно лице или предузетник;
– регистрована удружења грађана;
– земљорадничке задруге;
– образовне установе;
– институти.

Рок за пријаву одржавања одомаћених сорти воћа и винове лозе је 60 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику“.

Јавни позив се објављује на сајту Одсека за признавање сорти www.sorte.minpolj.gov.rs ; Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: www.minpolj.gov.rs и www.twinning4sorte.eu
Пријаве који пристигну након утврђеног рока неће бити прихваћене.

Пријаве слати на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за заштиту биља, Одсек за признавање сорти, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, соба 448, телефон: 011/311-73-83, као и електронски, на маил адресу aleksandar.tabakovic@minpolj.gov.rs

Поделите

Коментари су затворени.