Održana druga sednica Privremenog organa opštine Kula

0

Na današnjoj sednici Privremenog organa opštine Kula, doneta je Odluka o konsolidovanom Završnom računu budžeta opštine Kula za 2017. godinu i izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Kula za 2017. godinu. Takođe, doneta je Odluka o postavljanju telekomunikacione opreme metalnog stuba za pružanje usluga bežičnog interneta. Predviđeno je da se WI drvo postavi u užem urbano jezgru Kule i Crvenke, na prepoznatljivim lokacijama. Sve troškove ovog posla snosi “Telekom Srbija”.

Privremeni organ je dao saglasnost na Program rada ustanova čiji je osnivač opština Kula za 2019.godinu: Kulturni centar Kula i Dom kulture Crvenka, kao i saglasnost na rebalans – izmene Programa poslovanja JKP čiji je osnivač opština Kula za 2018. godinu: JKP “Vodovod” Crvenka i JKP “Radnik” Sivac.

Podelite

Komentari su zatvoreni.