Javni oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Kula

0

Opštinsko veće opštine Kula  na sednici održanoj dana 25. oktobra  2018. godine, donelo je Rešenje o raspisivanju Javnog oglasa za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Kula i raspisuje Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja radi otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Kula.

Predmet javnog oglasa je otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Kula, putem javnog nadmetanja, a radi izgradnje objekata, i to:

  1. Katastarska parcela broj 9107/32 neizgrađeno građevinsko zemljište u Kuli, industrijska zona, njiva 1 klase, površine 6ha 00 ari 00m2,  upisana u list nepokretnosti broj 852 k.o. Kula. U okviru industrijske  zone dozvoljena je gradnja svih privrednih objekata, skladišnih prostora, uslužnih delatnosti, infrastrukturnih i drugih objekata koji su kompatibilni sa delatnostima u okruženju.

Maksimalna spratnost za poslovne objekte-uprava i administracija je P+3+Pot, a za proizvodne, skladišne i druge prateće objekte spratnost nije ograničena, već je uslovljena tehnologijom.Objekti mogu imati podrumske i suterenske prostorije, ako ne postoje smetnje geotehničke i hidrotehničke prirode.

Kompletan tekst oglasa možete pročitati OVDE.

Podelite

Komentari su zatvoreni.