Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула

0

Општинско веће општине Кула  на седници одржаној дана 25. октобра  2018. године, донело је Решење о расписивању Јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула и расписује Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула.

Предмет јавног огласа је отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Кула, путем јавног надметања, а ради изградње објеката, и то:

  1. Катастарска парцела број 9107/32 неизграђено грађевинско земљиште у Кули, индустријска зона, њива 1 класе, површине 6ха 00 ари 00м2,  уписана у лист непокретности број 852 к.о. Кула. У оквиру индустријске  зоне дозвољена је градња свих привредних објеката, складишних простора, услужних делатности, инфраструктурних и других објеката који су компатибилни са делатностима у окружењу.

Максимална спратност за пословне објекте-управа и администрација је П+3+Пот, а за производне, складишне и друге пратеће објекте спратност није ограничена, већ је условљена технологијом.Објекти могу имати подрумске и сутеренске просторије, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

Комплетан текст огласа можете прочитати ОВДЕ.

Поделите

Коментари су затворени.