Javni oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Kula

0

Predmet javnog oglasa je otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Kula, putem javnog nadmetanja, a radi izgradnje objekata, i to:

  1. Kat. parcela broj 986/10 k.o. Kula, ulica Ise Sekickog, njiva 2 klase, površine 2ha 39 ari 00m2, upisana u list nepokretnosti broj 860 k.o. Kula kao gradsko građevinsko zemljište. koja se prema Informaciji o lokaciji mogućnosti o ograničenja gradnje na kat.parceli broj 986/10 k.o. Kula nalazi u zoni poslovanja.

Poslovna zona namenjena je obavljanju delatnosti takozvane male industrije (preduzeća za finalne proizvode-montaža, dorada i sl.), trgovine, skladišta, autobaza, servisi, turizam, sport i rekreacije i drugih delatnosti koje su kompatabilne sa prethodno nabrojanim. Stanovanje se može pojaviti kao prateća funkcija navedenih delatnosti. Unutar zona poslovanja nije dozvoljena gradnja objekata za obavljanje delatnosti koje su vezane za prljavu tehnologiju ili skladištenje opasnih i toksičnih materija. U poslovnoj zoni se ne dozvoljava obavljanje delatnosti sa Liste I Uredbe o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja. Objekti se postavljaju kao slobodno stojeći (objekat ne dodiruje ni jednu liniju građevinske parcele). Maksimalni indeks zauzetosti je 60%. Maksimalni indeks izgrađenosti je 1,2.

Kompletan tekst oglasa možete pogledati ovde: 

Javni oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Kula (152.1 KiB)

Podelite

Komentari su zatvoreni.