Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула

0

Предмет јавног огласа је отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Кула, путем јавног надметања, а ради изградње објеката, и то:

  1. Кат. парцела број 986/10 к.о. Кула, улица Исе Секицког, њива 2 класе, површине 2ха 39 ари 00м2, уписана у лист непокретности број 860 к.о. Кула као градско грађевинско земљиште. која се према Информацији о локацији могућности о ограничења градње на кат.парцели број 986/10 к.о. Кула налази у зони пословања.

Пословна зона намењена је обављању делатности такозване мале индустрије (предузећа за финалне производе-монтажа, дорада и сл.), трговине, складишта, аутобаза, сервиси, туризам, спорт и рекреације и других делатности које су компатабилне са претходно набројаним. Становање се може појавити као пратећа функција наведених делатности. Унутар зона пословања није дозвољена градња објеката за обављање делатности које су везане за прљаву технологију или складиштење опасних и токсичних материја. У пословној зони се не дозвољава обављање делатности са Листе I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја. Објекти се постављају као слободно стојећи (објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле). Максимални индекс заузетости је 60%. Максимални индекс изграђености је 1,2.

Комплетан текст огласа можете погледати овде: 

Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула (152.1 KiB)

Поделите

Коментари су затворени.