Конкурс за доделу бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом инвестиционог пројекта

0

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Секретаријат) расписује Конкурс за доделу бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом инвестиционог пројекта.

ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

У циљу подстицања равномерног регионалног развоја, односно подстицања развоја јединица локалне самоуправе распоред средстава опредељених овим конкурсом вршиће се на следећи начин:

• 60% средстава опредељених овим конкурсом биће додељено привредним друштвима која инвестиционе пројекте реализују на подручју јединица локалних самоуправа разврстаних у трећу и четврту категорију развијености;

• 40% средстава опредељених овим конкурсом биће додељено привредним друштвима која инвестиционе пројекте реализују на подручју јединица локалних самоуправа разврстаних у прву и другу категорију развијености.

Циљ овог конкурса је отварање нових радних места у малим, средњим и великим привредним друштвима, која су повезана са реализацијом инвестиционих пројеката на територији АП Војводине којима је предвиђено:

• Отварање најмање 10, а највише 100 радних места у року до три године од дана закључења уговора, за новозапослене који ће бити у радном односу најмање наредних 36 месеци код малих и средњих привредних друштава, односно 60 месеци код великих привредних друштава.

У случају да средства намењена инвестиционим пројектима у јединицама локалне самоуправе треће и четврте категорије развијености не буду опредељена, иста ће бити распоређена на инвестиционе пројекте у јединицама локалне самоуправе прве и друге категорије развијености.

Комплетан текст конкурса и документацију можете преузети ОВДЕ.

Поделите

Коментари су затворени.