Javni poziv izbeglim, prognanim i raseljenim licima za otkup seoskih kuća

0

Javni poziv se raspisuje za lica koja su u skladu sa zakonom imala status izbeglih, prognanih i raseljenih lica sa boravištem odnosno prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine do dana stupanja na snagu Odluke o osnivanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, smeštena u kolektivnim centrima ali i u podstanarskom odnosu, a koja imaju nameru da ostanu i žive u lokalnoj zajednici koja se nalazi na teritoriji AP Vojvodine.

Javni poziv

Potrebna dokumentacija

Izjava prodavca kuće

Objedinjena izjava podnosioca zahteva

Prijava

Podelite

Komentari su zatvoreni.