Одржана 83. седница Општинског већа

0

Седницу је отворио председник општине Кула,  Велибор Милојичић, и предложио на усвајање записник претходне,  82. седнице Општинског већа.  Констатовано је да је предлог једногласно усвојен.

Следећа тачка дневног реда било је давање сагласности ПУ „Бамби“ Кула за израду и доношење Годишњег плана рада за школску 2018/2019. годину. Потврђено је да је ова предшколска установа добила сагласност за три нова радна места високе стручне спреме, на неодређено радно време, од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање. Међутим, како  би сва деца са територије општине Кула, која потражују боравак у ПУ „ Бамби“ била примљена, неопходно је у наредном периоду запослити још два васпитача. За сада, 13. деце из Руског Крстура и 21.из Црвенке су на листи чекања за упис.  Важно је нагласити да ограничавајући фактор  није у смештајним капацитетима, нити у буџету,  већ код признавања броја запослених  који је прописан  Законом  о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Уколико дође до укидања одлуке која одређује максималан број запослених, од 01. јануара наредне године, било би могуће отворити нова радна места и уписати сву децу у ПУ „Бамби“ .

Трећа тачка дневног реда односила се на захтев Дома Здравља Кула за доделу средстава из Текуће буџетске резерве у висини од 3.213.000,00 динара за измирење дуговања за лекове према веледрогерији Панонија Фарм д.о.о Сомбор. Будући да Дом Здравља Кула није искористио износ одобрених средства за набавку возила санитетског транспорта у висини од 3.000.000,00 динара од 23. 05. 2018.године, a пошто је у међувремену добио ново возило од Покрајине, стекли су се услови за одобравање тражених средстава.

Такође, одобрена су средства основној школи „20. Октобар“ из Сивца у висини од 150.000,00 динара на име исплате солидарне помоћи запосленим радницима, за боловања дуже од три месеца у континуитету.

Поделите

Коментари су затворени.