Утврђена висина закупнине пољопривредног земљишта у државној својини по основу ППЗ по основу сточарства

0

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кула, утврдила је висину закупнине за сваку јединицу јавног надметања која је предмет давања у закуп по основу права пречег закупа по основу сточарства, планираних Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Кула за 2018.годину.

Закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по праву ППЗ по основу власништва на домаћим животињама је просечно постигнута цена закупа по хектару, с тим што закупнина по основу права пречег закупа по том основу не може бити већа од просечне цене закупа по хектару на територији Републике Србије у последње три године.
Висину закупнине утврђује јединица локалне самоуправе.

Комплетан текст Закључка можете погледати ОВДЕ.

Поделите

Коментари су затворени.