Утврђена висина закупнине пољопривредног земљишта у државној својини по основу ППЗ по основу инфраструктуре

0

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кула, утврдила је висину закупнине за сваку јединицу јавног надметања која је предмет давања у закуп по основу ППЗ власницима пољопривредне инфраструктуре планираних Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Кула за 2018. годину.

Просечно постигнута цена закупа по хектару је просечна постигнута цена на последњем одржаном јавном надметању за пољопривредно земљиште које је дато у закуп на територији јединице локалне самоуправе, а ако у јединици локалне самоуправе није било јавног надметања у претходној години, просечна постигнута цена пољопривредног земљишта у државној својини свих граничних јединица локалне самоуправе.

Висину закупнине утврђује јединица локалне самоуправе.

Комплетан текст Закључка можете погледати ОВДЕ.

Поделите

Коментари су затворени.