Јавни конкурс за финансирање спровођења јавних радова

0

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају удружења која имају статус правног лица, односно уписана су у Регистар који води Агенција за привредне регистре.

 Услови и документација за подношење захтева, поступак доношења одлуке, као и сва друга питања од значаја за реализацију Јавног конкурса, прописани су Уредбом и Правилником.

 Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, непосредно или путем поште надлежној Филијали НСЗ, на прописаном обрасцу, који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе за запошљавање или преузети на сајту www.spriv.vojvodina.gov.rs или www.nsz.gov.rs .

 Одлука о додели средстава се објављује на интернет страници Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs, огласној табли надлежнe ФилијалЕ НСЗ и на порталу е-Управе.

 Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Филијале НСЗ и Секретријату на бројеве 021/487-4145, 487-4313, 487-4312, 487-4292, 487-4329 или 487-4839.

 Рок за подношење захтева је 17.08.2018. године.

Поделите

Коментари су затворени.