Субвенције за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2018. години

0

Циљ Јавног позива је смањење незапослености, субвенционисањем запошљавања незапоселних лица, пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање.

Секретаријат додељује средства у укупном износу од 59.600.000,00 динара.

Право учешћа има послодавац који има регистровано седиште или пословну јединицу на територији АП Војводине и припада приватном сектору (предузетници и правна лица код којих је удео приватног капитала у власничкој структури 100%). Подносилац захтева са бизнис планом може да поднесе највише један захтев.

Захтев са бизнис планом подноси се у три примерка, надлежној Филијали НСЗ, према седишту послодавца или организационе јединице у којој се реализује програм, лично или путем поште, на типском обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Филијале НСЗ или преузети са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs или www.nsz.gov.rs .

Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Филијале НСЗ и Секретријату на бројеве 021/487-4145, 487-4313, 487-4312, 487-4292, 487-4329 или 487-4839.

Рок за подношење захтева је 17.08.2018. године.

Поделите

Коментари су затворени.