Субвенције за самозапошљавање у 2018. години

0

Циљ Јавног позива је смањење незапослености, субвенционисањем самозапошљавања незапослених лица, односно субвенционисањем оснивања радње или другог облика предузетништва од стране незапосленог или удруживањем више незапослених, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Секретаријат додељује средства у укупном износу од 45.400.000,00 динара.

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу пријављеном на евиденцију Националне службе за запошљавање на територији АП Војводине, у износу од 250.000,00 динара, односно за самозапошљавање особа са инвалидитетом и жена у износу од 300.000,00 динара.

Право учешћа остварује незапослено лице под условом да је:

1. на дан подношења захтева пријављено на евиденцију Филијале НСЗ и

2. завршило обуку из предузетништва по плану и програму обука у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама, Националне службе за запошљавање или друге одговарајуће организације.

Подносилац захтева са бизнис планом може да поднесе највише један захтев. Уколико се више незапослених лица удружи у складу са законом, свако појединачно подноси захтев.

Захтев са бизнис планом, у три примерка, подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту пребивалишта, односно боравишта, лично или путем поште, на прописаном обрасцу, који се може добити у свакој организационој јединици Филијале НСЗ или преузети са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs или www.nsz.gov.rs

Рок за подношење захтева је 17.08.2018. године.

Поделите

Коментари су затворени.