Јавна расправа о радној верзији Секторске стратегије руралног развоја до 25. јула

0

Канцеларија за локални економски развој општине Кула је заједно са својм партнерима израдила радну верзију Секторске стратегија руралног развоја са акционим планом 2018-2020. година.

Јавна расправа о радној верзији овог стратешког документа биће спроведена од 16. до 25. јула 2018. године.

Секторска стратегија руралног развоја треба да допринесе одрживом развоју опшине Кула у складу са новим потребама грађана, насталих услед друштвено-економских потреба и могућности које пружа ИПАРД програм 2014.-2020. године.

Општина Кула је остварила право на средства путем конкурса за суфинансирање пројеката, који је расписао Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Примедбе, мишљења и предлози о радној верзији Секторске стратегије, заинтересовани грађани, могу доставити путем мејла razvojkula@gmail.com или лично доласком у Канцеларију за локални економски развој општине Кула, Општинска управа, Лењинова бр.11, трећи спрат, канцеларија 311.

Овде можете погледати радну верзију Секторске стратегије руралног развоја са акционим планом 2018-2020.

Поделите

Коментари су затворени.