АПВ расписала нове конкурсе

0

Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао је у недељу, 15.јула, више нових конкурса.

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2018. години

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2018. години-подизање квалитета објеката за дегустацију

Јавни конкурс о додели бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2018. години–организовање конгреса

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката и набавку опреме у 2018. години

Конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. години

-Конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2018. години

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава пословним инкубаторима на територији АП Војводине у 2018. години.

-Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне eкономије АП Војводине у 2018. години

-Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за послове који се сматрају уметничким и старим занатима у 2018. години

Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала у 2018. години – међународне манифестације

-Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала у 2018. години – манифестације

-Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање трошкова организације регионалних међународних сајамских манифестација у АП Војводини у 2018. години

Додатне информације заинтересовани грађани могу добити у Канцеларији за локални економски развој општине Кула, или на телефон 729-650.

Такође, више информација можете пронаћи овде.

Поделите

Коментари су затворени.