Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кула за 2019. годину

0

Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за општину Кула (у даљем тексту: Комисија), образоване решењем Општинског већа општине Кула, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

– власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и

– власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Кула за 2019. годину, до дана 31. октобра 2018. године.

Овде можете прочитати текст Јавног позива.

Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва над пољопривредном инфраструктури – преузимање

Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу сточарства – преузимање

Захтев за утврђивање броја условних грла за остваривање права пречег закупа – преузимање

Изјава – преузимање

Поделите

Коментари су затворени.