Знатно побољшан положај сезонских радника

0

Након што је протеклог месеца Скупштина Србије усвојила закон о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима, видно су побољшани услови рада за „сезонце“.
Новим законом утврђено је да послодавац може да ангажује сезонског радника највише 180 дана у току календарске године и да за то време радник остварује право на пензијско и инвалидско осигурање, укључујући здравствено осигурање за случај повреде на раду.
За време обављања посла, радник се не брише из евиденције незапослених, нити му се обуставља исплата новчане накнаде Националне службе за запошљавање коју је остварио за време привремене незапослености.
Такође, новчана накнада за рад, обрачунава се и исплаћује по радном сату, а најмање у износу минималне цене рада.

Поделите

Коментари су затворени.