Обавезна електронска регистрација привредних друштава од октобра 2018. године

0

Нови Закон о изменама и допунама закона о привредним друштвима, који је ступио на снагу 08.јуна ове године, обавезује привредна друштва да региструју адресу за пријем електронске поште, саопштила је Агенција за привредне регистре (АПР).

Привредни субјекти, регистроваће е-маил адресе у АПР, без плаћања накнаде. Већ регистрована привредна друштва, предузетници, представништва и огранци страних привредних друштава који немају пријављену адресу за пријем електронске поште дужни су да је региструју у року од годину дана од почетка примене закона.

Важно је истаћи да неће све правне форме моћи одмах да се региструју, већ ће то прво бити омогућено оснивачима једночланих друштава са ограниченом одговорношћу. Након њих, регистрација ће бити омогућена и за остале, компликованије правне форме,за чију је регистрацију потребан већи број докумената. Изменама и допунама Закона о привредним друштвима уведена је још једна новина. Оверу потписа на оснивачком акту, ако је реч о дигитализованом документу, може да замени квалификовани електронски потпис, односно квалификовани електронски печат лица које је овлашћено за оверу потписа, рукописа и преписа, у складу са законом којим се уређује овера потписа, рукописа и преписа. Законом је, даље, прецизирано да се оснивачки акт и статут, сачињен као електронски, односно дигитализовани документ, региструје у електронском облику, у складу са Законом о поступку регистрације. Тиме је испуњена законска претпоставка за увођење електронске регистрације привредног друштва која ће, осим уштеде времена за долазак пред шалтер, елиминисати и трошкове оснивача за оверу потписа, док ће накнада за е- регистрацију друштва бити за 20% мања у односу на регистрацију „папирне“ пријаве и документације, наводи АПР.

Као и код е- регистрације предузетника, за електронску регистрацију једночланог д.о.о-а потребно је да подносилац испуни три предуслова. За подношење е-пријаве потребно је имати електронски потпис и читач смарт картица или УСБ токен, да је у могућности да плати накнаду електронским путем, коришћењем Виса или МастерЦард платне картице, као и да има креиран налог на систему за централизовано пријављивање корисника којем се приступа на сајту АПР-а, преко линка е-Услуге.

Поделите

Коментари су затворени.