Бесповратна средства за оснивање пољопривредних задруга

0

Конкурс је у циљу подршке спровођењу мера равномерног регионалног развоја, кроз учешће државе у економско-финансијским подстицајима за земљорадничке и пољопривредне задруге у 2018.години, на целокупној територији Републике Србије.

Средства ће се додељивати по пристиглим пријавама – до утрошка средстава предвиђених за ову намену.

Рок за подношење пријава за новоформиране и старе задруге је од дана објављивања конкурса до 15.08.2018. године, а за сложене задруге рок је до 15.09.2018. године.

Конкурс спроводи Кабинет министра без портфеља задуженог за регионални развој и рад јавних предузећа, у сарадњи са јединицама локалне самоуправе.

Програм и Образац пријаве се могу преузети електронским путем на званичној интернет страници Кабинета министра без портфеља задуженог за регионални развој и координацију рада јавних предузећа (www.mbprr.gov.rs).

Пријаву са комплетном документацијом, у једном примерку, доставити путем поште, као препоручену пошиљку, уз напомену „Пријава за Конкурс –  средства за подстицаје задруга у 2018. години”, са пуним називом и адресом пошиљаоца на полеђини коверте, послати на адресу:

Влада Републике Србије

Кабинет министра без портфеља

задуженог за регионални развој и координацију рада јавних предузећа

Булевар Михајла Пупина 2а, 11070 Нови Београд 

Комплетан текст конкурса као и пријаву на конкурс, можете преузети ОВДЕ.

Поделите

Коментари су затворени.